CBD/Cholesterol

national-cancer-institute-701-FJcjLAQ-unsplash

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie ukázala, že konopný extrakt bohatý na CBD upravil hladinu HDL cholesterolu u dobrovolníků s nadváhou.

HDL cholesterolu se přezdívá „hodný“ a je významným ukazatelem rizika vzniku kardiovaskulárních chorob. Studii prováděli vědci z Centra pro aplikované vědy o zdraví z amerického města Stow.   

Celkem 65 zdravých mužů a žen s nadváhou po dobu šesti týdnů užívalo spolu se snídaní měkké gelové tobolky naplněné placebem (olivový olej) nebo šedesáti miligramy konopného extraktu. Ten obsahoval patnáct miligramů CBD. 

Dobrovolníci byli podrobeni sérii vyšetření a testů (krevní tlak, hladina cholesterolu, kvalita spánku, fyzická i psychická výkonnost a jiné). U skupiny užívající CBD ve formě konopného extraktu došlo k úpravě hladiny HDL cholesterolu.

Kromě toho dobrovolníci z CBD skupiny vnímali zlepšení spánku, zmírnění stresu či potěšení ze života. Vědci došli k závěru, že zdraví lidé potravinový doplněk snáší dobře. 

 

Zdroj: magazin-konopi.cz