CBD/ Roztroušená skleróza

ravi-patel-VMGAbeeJTKo-unsplash

Roztroušená skleróza – roztroušená skleróza – vznik, příznaky, léčba

Roztroušená roztroušená skleróza nebo roztroušená skleróza je stav, který může postihnout váš mozek a míchu (centrální nervový systém). Jedná se o jednu z nejčastějších příčin invalidity u mladších dospělých.

Při roztroušené skleróze imunitní systém útočí na ochranný obal (myelin), který pokrývá nervová vlákna a způsobuje komunikační problémy mezi mozkem a zbytkem těla. V konečném důsledku může roztroušená skleróza způsobit trvalé poškození nebo znehodnocení nervových vláken.

Příznaky a symptomy roztroušené sklerózy se mezi pacienty značně liší a závisí na místě a závažnosti poškození nervových vláken v centrálním nervovém systému. Někteří lidé s těžkou roztroušenou sklerózou mohou ztratit schopnost samostatné chůze nebo se celkově pohybovat. Jiní jedinci mohou zažít dlouhá období remise bez jakýchkoli nových symptomů v závislosti na typu roztroušené sklerózy, který mají.

Na roztroušenou sklerózu neexistuje žádný lék. Existují však léčby, které pomáhají urychlit zotavení z relapsů, zmírňují průběh onemocnění a pomáhají zvládat symptomy.

Symptomy roztroušené sklerózy
Příznaky a symptomy roztroušené sklerózy se mohou velmi lišit od člověka k člověku a v průběhu onemocnění se mohou měnit v závislosti na lokalizaci postižených nervových vláken.

Běžné příznaky zahrnují:
potíže při chůzi (nejistá chůze, neschopnost chodit…)
problémy se zrakem (rozmazané vidění, bolest při pohybu oka, částečná nebo úplná ztráta zraku…)
mravenčení nebo necitlivost v různých částech těla
kognitivní problémy (učení, myšlení, řeč…)
svalová ztuhlost, křeče
únava
problémy s koordinací, rovnováhou (vertigo)
problémy s ovládáním močového měchýře
erektilní dysfunkce
problémy s náladou, jako je deprese, úzkost nebo změny nálady

V závislosti na typu roztroušené sklerózy, kterou máte, mohou vaše příznaky přicházet (relaps) a odcházet (remise) ve fázích nebo se časem neustále zhoršovat.

Typy roztroušené sklerózy
Roztroušená skleróza se dělí do 4 základních kategorií na základě průběhu onemocnění:

Relaps-remitující SM (RRSM)
Tento typ RS postihuje většinu lidí s roztroušenou sklerózou (přibližně 80 % pacientů). Relaps-remitující roztroušenou sklerózu charakterizují střídající se epizody nových nebo opakujících se neurologických symptomů.

Příznaky se vyskytují ve formě relapsů (tj. ataků či záchvatů), kdy se výrazně zhorší, obvykle trvají 24 až 48 hodin a vyvíjejí se několik dní až týdnů. Během tohoto období mohou příznaky zcela nebo částečně zmizet, ať už díky léčbě nebo bez ní. Relapsy se často vyskytují bez varování, ale někdy mohou být spojeny s obdobím nemoci nebo stresu a opakují se během několika let. Období mezi záchvaty se nazývá období remise.

U tohoto typu RS se symptomy postupem času zhoršují bez zjevných ataků. Někteří lidé mají během tohoto stádia nadále vzácné relapsy.

Obvykle po 10 až 15 letech opakujících se období relapsů a klidu, vede nahromadění symptomů v průběhu času k dlouhodobé invaliditě.

 Asi u dvou třetin lidí s relaps-remitující RS se vyvine sekundární progresivní RS.

Sekundární progresivní SM
Průběh sekundárně progresivní RS je charakterizován postupnějším zhoršováním příznaků po počátečním průběhu RRSM. Překrývající se relapsy mohou být také znakem tohoto klinického průběhu, i když to není povinný znak.

Primárně progresivní SM
Při primární progresivní roztroušené skleróze se symptomy od začátku zhoršují a hromadí během několika let bez období remise, ačkoli lidé mohou mít někdy pocit, že se jejich stav stabilizuje. Postihuje přibližně 15–20 % pacientů.

Progresivně opakující se SM
Představuje nejagresivnější typ roztroušené sklerózy s rychlým vývojem a zhoršením příznaků.

Co způsobuje roztroušenou sklerózu?
Roztroušená skleróza je autoimunitní zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému.

Jednoduše řečeno, jedná se o onemocnění, při kterém imunitní systém těla napadá vlastní zdravé tkáně. V případě RS imunitní systém ničí tukovou látku myelin – ochranný obal, který chrání vaše nervová vlákna v mozku a míše.

Poškozený ochranný obal nervových vláken může narušit i samotné nervy, což znamená, že elektrické signály, které tyto nervy přenášejí z mozku do zbytku těla, se zpomalí, promíchají nebo přeruší. Takové narušení vede k příznakům a symptomům roztroušené sklerózy. Opakované záchvaty mohou nakonec vést k trvalému poškození nervů.

Není jasné, co přesně způsobuje, že imunitní systém u některých lidí jedná tímto způsobem, ale většina odborníků si myslí, že zodpovědná je kombinace genetických a environmentálních faktorů.

Rizikové faktory
Faktory, které mohou zvýšit riziko vzniku roztroušené sklerózy jsou:

věk – roztroušená skleróza se může vyskytnout v jakémkoli věku, ale obvykle se projeví kolem 20. a 40. roku života (postiženými však mohou být i mladší nebo starší lidé)
pohlaví – ženy mají 2 až 3krát vyšší pravděpodobnost vzniku RS než muži; důvod je nejasný


dědičnost – roztroušená skleróza není přímo dědičná, ale pokud jeden z vašich rodičů nebo sourozenců měl RS, máte vyšší riziko vzniku onemocnění
virové infekce – vědci předpokládají, že některé infekce mohou spustit imunitní systém, což u některých vede k RS (jedná se například o virus Epstein-Barrové, který způsobuje infekční mononukleózu)


podnebí a nedostatek vitamínu D - SM je mnohem běžnější v zemích daleko od rovníku, s mírným podnebím, včetně Kanady, severních Spojených států, Nového Zélandu, jihovýchodní Austrálie a Evropy. To může znamenat, že nízká hladina vitamínu D a nízká expozice slunečnímu záření je spojena s větším rizikem vzniku roztroušené sklerózy (není však jasné, zda doplňky vitamínu D, mohou pomoci předcházet RS)


obezita u teenagerů – lidé, kteří byli obézní v období dospívání, mají zvýšené riziko vzniku RS
kouření – u lidí, kteří kouří, je přibližně dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku RS v porovnání s těmi, kteří nekouří


vaše geny – bylo zjištěno, že gen na chromozomu 6p21 je spojen se roztroušenou sklerózou

Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili více o tom, proč roztroušená skleróza vzniká a zda se dá něco udělat, aby se tomu zabránilo.

Léčba roztroušené sklerózy
V současnosti neexistuje žádný lék na roztroušenou sklerózu, ale množství léků a léčebných postupů může pomoci kontrolovat stav a zmírnit některé příznaky.

Léčba závisí na stádiu onemocnění a konkrétních příznaků a obtíží, které máte. Může zahrnovat:

léčení relapsů k urychlení zotavení ze symptomů (krátkými kúrami steroidních léků nebo injekcí)
individuální léčba jednotlivých symptomů RS (léky, cvičení, udržování spánkového režimu, změna stravy, fyzioterapie…)
léčbu ke snížení počtu relapsů (pomocí léků nazývaných léčba modifikující onemocnění, užívají se buď jako pilulka, injekce nebo infuze)

Steroidy se podávají pacientům jen krátkou dobu, aby se předešlo možným vedlejším účinkům, jako je osteoporóza (slabé kosti), tloustnutí, cukrovka a další.

Nemoc modifikující terapie nejsou vhodné pro každého se roztroušenou sklerózou. Předepisují se pouze těm, kteří mají relaps-remitující RS nebo některým lidem s primární nebo sekundární progresivní RS, kteří mají relapsy.

Bohužel v současné době neexistuje žádná léčba, která by mohla zpomalit progresi primárně progresivní RS nebo sekundárně progresivní RS, kde nedochází k relapsům.

V současnosti se zkoumá mnoho terapií zaměřených na léčbu progresivní RS

Doplňkové a alternativní terapie roztroušené sklerózy
Symptomy roztroušené sklerózy se mohou projevovat mnoha způsoby, ale obvykle mají velký vliv na kvalitu života člověka. Ke zvládnutí symptomů se někteří lidé se roztroušenou sklerózou obracejí na kanabidiol CBD, nepsychoaktivní přírodní sloučeninu nacházející se v rostlině konopí.

Vědci stále zkoumají výhody CBD pro lidi s RS, ale časné náznaky ukazují, že CBD může pomoci kontrolovat některé symptomy roztroušené sklerózy, jako je bolest, zánět, ztuhlost svalů, úzkost a deprese.

Zde jsou některá klíčová zjištění více výzkumů:

Vědecký přehled z roku 2018 zjistil, že užívání CBD snižuje bolest, únavu, zánět, depresi a spasticitu u lidí s roztroušenou sklerózou a zároveň zlepšuje mobilitu. Autoři dospěli k závěru, že doporučení suplementace CBD pro lidi s RS by bylo vhodné.
Další vědecký přehled z roku 2014 naznačil, že nosní sprej s obsahem CBD, může pomoci snížit bolest, spasticitu a časté močení u pacientů se roztroušenou sklerózou.
Dvě různé lékařské recenze z roku 2021 hovoří o pozitivním vlivu CBD u zvířecích modelů několika klinických studií, které naznačily, že CBD pomáhá regulovat imunitní systém a snižuje autoimunitní odpověď, která způsobuje symptomy RS.

Jsou zapotřebí další výzkumy vlivu CBD na náš imunitní systém, avšak prognózy ke zmírnění symptomů roztroušené sklerózy pomocí přírodního extraktu CBD jsou zatím slibné.

Mezi doplňkové a alternativní terapie můžete také zařadit akupunkturu, homeopatii, aromaterapii, meditaci a jiné.

Pokud uvažujete o vyzkoušení přírodních doplňcích nebo alternativních terapií vedle předepsaných léků, je důležité, abyste si nejprve promluvili se svým lékařem a vyhnuli se tak nechtěné interakci některých doplňků a vašich léků.

Život se roztroušenou sklerózou
Roztroušená skleróza je chronické onemocnění – celoživotní stav, který může způsobit průběhu času vážné postižení. Pokud vám byla diagnostikována roztroušená skleróza, je důležité starat se o své celkové zdraví.

Neexistuje žádná speciální dieta, která by dokázala zpomalovat progresi RS, ale obecně zdravá a vyvážená strava vám může pomoci zvládnout specifické problémy, jako je únava a zácpa. Může také snížit riziko jiných zdravotních problémů, jako jsou srdeční choroby.

Pravidelná aktivita a cvičení jsou důležité pro celkové zdraví a kondici. Výzkum ukázal specifické výhody cvičení pro lidi s RS, včetně snížení únavy, zlepšení síly, mobility, funkce střev a močového měchýře.

Vyrovnání se se zhoršováním symptomů, jako je třes a narůstající potíže s pohybem, může způsobit, že lidé se roztroušenou sklerózou budou velmi frustrovaní a depresivní. Buďte upřímní v tom, jak se cítíte a dejte své rodině a přátelům vědět, co mohou udělat, aby vám pomohli.

Tento dlouhodobý stav může ovlivnit nejen vás, ale také vaši rodinu a vaše přátele.

Kromě změny životního stylu vám mohou pomoci zmírnit příznaky roztroušené sklerózy i více léků a léčebných postupů, včetně přírodních doplňků či alternativních terapií.

O autorovi článku
SWISS CBD POWER – Jsme Slovenský distributor CBD olejů. Kvalita produktu je pro nás velmi důležitá, proto jsou produkty vyrobeny výhradně z kvalitního Švýcarského konopí pěstovaného v Alpách, bez použití pesticidů a fungicidů.

V našich olejích CBD nenajdete umělá dochucovadla, sladidla ani potravinová aditiva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalitě