CBD/Tramadol (Tramal) – je bezpečné je kombinovat?

anthony-tran-i-ePv9Dxg7U-unsplash

Kombinování CBD oleje s léky proti bolesti se stává běžným i na Slovensku. Je ale důležité, aby každý chápal rizika spojená s interakcemi CBD s léky.

Je známo, že CBD interaguje s širokou škálou léčiv, včetně běžných volně prodejných léků a analgetik na předpis. Proto se v tomto článku podíváme na to, co je účinná látka tramadol, proč je běžné, že právě tramadol a CBD lidé užívají souběžně a co tato kombinace v sobě nese rizika.

Co je Tramal?
Tramal i Tramadol je silný lék na předpis proti bolesti používaný k léčbě středně silné až silné bolesti, kterou jiné typy léků proti bolesti nezmírňují. Tramal je syntetický opioid a působí v mozku a páteři (centrální nervový systém) ke snížení bolesti, kterou pociťujete. Tramal i Tramadol obsahují chemickou slouženinu tramadoliumchlorid.

Jak funguje Tramadol (Tramal)?
Tramadol je opioidní agonista, který se zaměřuje na noradrenergní systém, serotonergní systém a opioidní systém.

Tramadol ovlivňuje následující receptory a procesy v těle, aby vyvolal své analgetické účinky (zmírnil bolest):

Mu opioidní receptory, jako agonista, následovaný dalšími opioidními receptory, jako jsou DOR a KOR.
Zpětné vychytávání serotoninu a norepinefrinu ze synapsí, protože tramadol je aktivním inhibitorem tohoto zpětného vychytávání, a proto patří do třídy antidepresiv SNRI.
M1 a M3 muskarinové receptory v těle jako antagonista.
Serotoninový 2C receptor jako antagonista.
Alfa 7 nikotinový acetylcholinový receptor, také jako antagonista.
Hlavním přínosem tramadolu je zvládání bolesti, a to vazbou na MOR pomocí jeho aktivního metabolitu, desmetramadolu. Tento metabolit se tvoří v důsledku metabolismu léčiva v játrech.

Nežádoucí účinky Tramalu
U pacientů užívajících účinnou látku tramadol-chlorid (hlavní složka tramalu i tramadolu) byly hlášeny záchvaty. Riziko záchvatů bylo vyšší s užíváním vyšších než doporučených dávek. Riziko záchvatů je také vyšší u pacientů, kteří užívají určitá antidepresiva nebo opioidní léky.

Tramal se nemá užívat, pokud máte sebevražedné sklony nebo máte sklon k závislosti.

Tramal by se také neměl užívat, pokud máte vážné potíže s dýcháním, ucpaný žaludek nebo střeva nebo pokud jste nedávno užívali alkohol, sedativa, narkotika nebo inhibitory MAO.

Tramal může zpomalit nebo zastavit dýchání a může být návykový.

Smrtelné vedlejší účinky se mohou vyskytnout, se užívá tento lék s alkoholem nebo s jinými léky, které způsobují ospalost nebo zpomalují dýchání.

Možné nežádoucí účinky Tramadolu (Tramalu) – podle příbalového letáku
Tramadol je opioidní analgetikum s několika běžnými vedlejšími účinky spojenými s jeho používáním, jako jsou:

Bolest břicha, Úzkost, Zácpa, Závratě, Ospalost, Suchá ústa, Plynatost, Bolest hlavy, Podráždění a vzrušení, Svědění, Příznaky menopauzy, Nevolnost, Vyrážka
Poruchy spánku, Frekvence močení, Zadržování moči, Závratě, Vizuální porucha, Zvracení, Ztráta váhy

Tramadol vs. CBD
Stejně jako Tramal i CBD se často užívá jako lék proti bolesti. Studie ukázaly, že tento kanabinoid je ve skutečnosti účinný při potlačování bolestí, které pacienti pociťují. Samozřejmě CBD a Tramal, kromě toho, že obě se užívají na bolest, jsou rozdílné sloučeniny a mají i rozdílné účinky a jak vidíte i úplně jiné vedlejší účinky, které je třeba vzít na vědomí.

Porovnáme-li doplněk stravy CBD a lék na předpis Tramal a zaměříme se na vedlejší účinky, tak na jedné straně máme Tramal jako účinné a rozšíření analgetikum, které však má množství vedlejších účinků a jeho vysazení může způsobit abstinenční příznaky (zejména pokud se používá delší dobu) .

Na druhé straně CBD, které je obecně považováno za bezpečné a nevykazuje žádné známky možného zneužívání nebo závislosti.

Ve skutečnosti je CBD bezpečný a dobře tolerován lidmi, dokonce i ve vysokých dávkách po delší období (několika týdnů).

Někteří vědci navíc uvedli, že CBD má potenciál být účinnou náhradou léků proti bolesti na bázi opioidů. V některých případech se může dokonce kombinovat s těmito léky proti bolesti.

K tomuto závěru dospěla studie z roku 2017, kde pacienti, kteří v posledních šesti měsících užívali léky proti bolesti na bázi opioidů, uvedli, že CBD bylo účinné spolu s léky proti bolesti na bázi opioidů nebo jako jejich náhrada. 80 % pacientů uvedlo, že samotná CBD byla účinnější než opioidy.

Interakce s CBD klasifikovány jako
1. Agonistická interakce

CBD zvyšuje účinky nebo čas, který léky stráví v lidském těle tím, že inhibuje clearance léku (clearance je fyziologická veličina udávající objem krevní plazmy, který se za jednotku času očistí v organismu od určité látky) nebo působí synergicky s lékem. Přestože efektem jsou zvýšené účinky léku, nepřináší pozitivní, ale spíše nepříznivé výsledky.

2. Antagonistická interakce

CBD inhibuje aktivitu léku nebo urychluje clearance léku, čímž snižuje celkový pozitivní účinek léku, a proto vytváří antagonistickou interakci.

3. Inhibice metabolismu

CBD interaguje se stejnými enzymy jako léčivo, tyto enzymy obě látky potřebují pro svůj vlastní metabolismus.

Klíčové poznatky:Je CBD bezpečné užívat s Tramadolem (Tramalem)?

Tramadol (Tramal) je opioidní analgetikum. Má asi jednu desetinu (1/10) analgetických vlastností morfinu a často se používá jako sekundární léčba bolestivých poruch nebo jako primární léčba akutní a chronické bolesti. Je široce používán a vázán výlučně na lékařský předpis.

Bylo zjištěno, že CBD má také analgetické vlastnosti (proti bolesti). Nedoporučuje se však, aby se používaly spolu, protože CBD ve vysokých dávkách inhibuje účinek tramadolu a enzymů potřebných pro metabolismus a clearance léčiva, což vede k prodlouženým účinkům tramadolu.

Prodloužené účinky zvyšují riziko a závažnost několika vedlejších účinků tramadolu, z nichž nejdůležitější jsou útlum dýchání a koma. O negativních účincích a užívání CBD společně s léky na předpis se poraďte s vaším ošetřujícím lékařem.

O autorovi článku
SWISS CBD POWER – Jsme Slovenský distributor CBD olejů. Kvalita produktu je pro nás velmi důležitá, proto jsou produkty vyrobeny výhradně z kvalitního Švýcarského konopí pěstovaného v Alpách, bez použití pesticidů a fungicidů.

V našich olejích CBD nenajdete umělá dochucovadla, sladidla ani potravinová aditiva (éčka). Výsledný produkt je v organic kvalitě.